(+84) 0918 771 713

toantrungco@gmail.com

Chi nhánh

Danh mục sản phẩm

Chi tiết
Bảng điện tử năng suất – Công ty CHUTEX (China)
Bảng điện tử năng suất may – Công ty CHUTEX (China)

Hệ thống bảng theo dõi năng suất 17 chuyền may kết nối máy tính theo chuẩn RS485
Catagories:
Tags:

Bảng điện tử năng suất may – Công ty CHUTEX (China)

Hệ thống bảng theo dõi năng suất 17 chuyền may kết nối máy tính theo chuẩn RS485

khác

TOAN TRUNG TELECOM JSC

Online: 13 | Ngày: 261 | Tháng: 7760 | Tổng: 85758

Zalo
Hotline