(+84) 0918 771 713

toantrungco@gmail.com

Chi nhánh
Chi tiết
Bảng điện tử năng suất – Công ty CHUTEX (China)
Bảng điện tử năng suất may – Công ty CHUTEX (China)

Hệ thống bảng theo dõi năng suất 17 chuyền may kết nối máy tính theo chuẩn RS485
Catagories:
Tags:

Bảng điện tử năng suất may – Công ty CHUTEX (China)

Hệ thống bảng theo dõi năng suất 17 chuyền may kết nối máy tính theo chuẩn RS485

khác

TOAN TRUNG TELECOM JSC

Online: 21 | Tháng: 714 | Tổng: 439548

Zalo
Hotline