Chúng tôi quan tâm đến từng cá nhân trong công ty về sức khỏe, đời sống tinh thần, hoàn cảnh gia đình …

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ – CÁ NHÂN

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO – GIẢI TRÍ

TTC TRIP 2019 – SINGAPORE

TTC TRIP 2018 – ĐÀ LẠT

TTC TRIP 2017 – SÀI GÒN HỒ CỐC

TTC TRIP 2016 – PHAN THIẾT

TTC TRIP 2015 – PHAN RANG