HỆ THỐNG LCD TẠI PHÒNG ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT 31 CHUYỀN MAY GREENVINA

Hệ thống LCD tại phòng điều hành, giám sát 31 chuyền may, lắp đặt tại Công Ty GreenVina (Bình Dương)

Sản phẩm khác