BẢNG THÔNG TIN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÀ MÁY SỮA BỘT VINAMILK

Toàn Trung cung cấp bảng điện tử hiển thị thời gian an toàn lao động của Nhà máy sữa bột Vinamilk.
Loại bảng indoor. Điều khiển bảng bằng phần mềm trên máy tính.

Sản phẩm khác