BẢNG THÔNG TIN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÀ MÁY DIELAC – VINAMILK

Toàn Trung cung cấp bảng điện tử hiển thị thời gian an toàn lao động của Nhà máy sữa Dielac – Vinamilk.
Loại bảng indoor. Điều khiển bảng bằng phần mềm trên máy tính.

Sản phẩm khác