BẢNG ĐIỆN TỬ GIÁ VÀNG PNJ

Toàn Trung là nhà cung cấp các bảng điện tử hiển thị giá vàng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc.
Các bảng điện tử tự động cập nhật online tỷ giá mua bán từ server của PNJ.

Sản phẩm khác