The Basin Cricket/Football Club - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED