PANO MÀN HÌNH LED P8 NGOÀI TRỜI - CÔNG TY CP KHOÁN SẢN BÌNH DƯƠNG (KSB) - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

PANO MÀN HÌNH LED P8 NGOÀI TRỜI – CÔNG TY CP KHOÁN SẢN BÌNH DƯƠNG (KSB)

Màn hình led P8 SMD Outdoor lắp đặt tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tiệc cưới Vita Palace – Bình Dương.

Sản phẩm được Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Trung sản xuất và lắp đặt.