HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY

– Giao diện hiển thị trên màn hình thay đổi linh hoạt tùy vào nhu cầu sản xuất
– Theo dõi dữ liệu tổng hợp các chuyền trên máy tính tại phòng điều hành

Description