HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD NĂNG SUẤT VINACOSMO - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD NĂNG SUẤT VINACOSMO

HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD NĂNG SUẤT VINACOSMO

– Hệ thống sử dụng 08 màn hình LCD 42″ kết nối với máy tính
– Đếm sản phẩm cuối chuyền bằng Sensor

Description