HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD CÔNG TY GUNZE - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD CÔNG TY GUNZE

HỆ THỐNG MÀN HÌNH LCD CÔNG TY GUNZE

– Hệ thống sử dụng 7 màn hình LCD 42″ kết nối với máy tính
– Đếm sản phẩm dệt thành phẩm bằng Sensor

Description