HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

– Hệ thống sử dụng 06 màn hình LCD PANASONIC 32″ kết nối với máy tính
– Nhân viên KCS đếm sản phẩm cuối chuyền bằng nút nhấn

Description