DỰ ÁN 400M2 MÀN HÌNH LED P10 - TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM (BÌNH DƯƠNG) - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

DỰ ÁN 400M2 MÀN HÌNH LED P10 – TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM (BÌNH DƯƠNG)

Màn hình led P10 ngoài trời full color, đặt tại trường đua Đại Nam Bình Dương