CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P16 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P16

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P16

1 cabinnet bao gồm: 24 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description