CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P12 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P12

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P12

1 cabinnet bao gồm: 30 modul, 5 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description