CÔNG TY MAY ĐỒNG TIẾN - TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

CÔNG TY MAY ĐỒNG TIẾN – TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN

CÔNG TY MAY ĐỒNG TIẾN – TỔNG CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN

– Giao diện hiển thị trên màn hình thay đổi linh hoạt tùy vào nhu cầu sản xuất
– Theo dõi dữ liệu tổng hợp các chuyền trên máy tính tại phòng điều hành

Description