BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN - NHIỆT ĐỘ - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN – NHIỆT ĐỘ

BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN – NHIỆT ĐỘ

Lắp đặt tại Công ty Toyota Đông Sài Gòn

Description