BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM

BẢNG LED HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM

Lắp đặt tại Công ty Kumho Tire – Bình Dương

Description