Bảng điện tử năng suất - Công ty may May Sài Gòn 2 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Bảng điện tử năng suất – Công ty may May Sài Gòn 2

Bảng điện tử năng suất – Công ty may May Sài Gòn 2

– Phần mềm tự động cập nhật online dữ liệu từ các bảng dưới chuyền về máy tính
– Hệ thống các bảng năng suất kết nối theo chuẩn RS485 với máy tính
– Báo cáo thống kê tổng hợp tự động gởi qua email và tin nhắn trên điện thoại di động
– Trên bảng tương thích đèn báo 3 màu báo mức độ năng suất của từng chuyền may
– Hệ thống bàn phím phát âm thanh, đèn báo 3 màu yêu cầu hỗ trợ

Description