Bảng điện tử năng suất - Công ty may 28 BÌNH PHÚ - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Bảng điện tử năng suất – Công ty may 28 BÌNH PHÚ

Bảng điện tử năng suất may – Công ty may 28 BÌNH PHÚ

– Hệ thống các bảng năng suất kết nối theo chuẩn RS485 với máy tính
– Trên bảng tương thích đèn báo 3 màu báo mức độ năng suất của từng chuyền may

Description