Thiết bị LED Archives - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Thiết bị LED

XƯỞNG SẢN XUẤT  VÀ CUNG CẤP KHUNG  TRUSS MÀN HÌNH LED
CUNG CẤP BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH MÀN HÌNH LED
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P2 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 480 x 480 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P2.5
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P3
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 512 x 512 mm
CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4 1 cabinnet bao gồm: 8 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P5 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 640 x 640 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P5 1 cabinnet bao gồm: 16 modul, 2 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P6 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P6 1 cabinnet bao gồm: 9 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Showing 1–12 of 20 results