Dịch vụ Archives - Page 2 of 4 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Dịch vụ

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P3
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 – LED SMD 2121 Kích thước cabinnet: 512 x 512 mm
CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4 1 cabinnet bao gồm: 8 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P5 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 640 x 640 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P5 1 cabinnet bao gồm: 16 modul, 2 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P6 – LED SMD 3528 Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P6 1 cabinnet bao gồm: 9 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 – LED SMD 3535 Kích thước cabinnet: 768 x 768 mm
CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P10 – LED DIP 346 Kích thước cabinnet: 960 x 960 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P10 1 cabinnet bao gồm: 36 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Showing 13–24 of 37 results