Cung cấp Cabinet màn hình LED Archives - Page 2 of 3 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Cung cấp Cabinet màn hình LED

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P6 1 cabinnet bao gồm: 9 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 – LED SMD 3535 Kích thước cabinnet: 768 x 768 mm
CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P10 – LED DIP 346 Kích thước cabinnet: 960 x 960 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P10 1 cabinnet bao gồm: 36 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P12 – LED DIP 346 Kích thước cabinnet: 960 x 1152 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P12 1 cabinnet bao gồm: 30 modul, 5 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P16 – LED DIP346 Kích thước cabinnet: 768 x 1024 mm
CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P16 1 cabinnet bao gồm: 24 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card
CARD PHÁT TÍN HIỆU – SD802 CARD
CARD NHẬN TÍN HIỆU – RV801 CARD
CUNG CẤP BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH MÀN HÌNH LED

Showing 13–24 of 25 results