Bảng điện tử năng suất Archives - Page 2 of 3 - Cty TOÀN TRUNG - số 1 về MÀN HÌNH LED - MAN HINH LED

Bảng điện tử năng suất

Bảng điện tử năng suất may – Công Ty May Vimiki, Việt Long (Việt Tiến)
Bảng điện tử năng suất may – Công Ty May Công Tiến, Vĩnh Tiến (Việt Tiến) – Hệ thống bàn phím phát âm thanh, đèn báo 3 màu yêu cầu hỗ trợ: Chuyền Trưởng – Kỹ Thuật – Cơ Điện – Hệ thống các bảng hiển thị 2 mặt kết nối theo chuẩn RS485 với máy tính
Bảng điện tử năng suất may – Công Ty May Việt Hồng (Việt Tiến)
Bảng điện tử năng suất – Công Ty May Tiền Tiến, May 2, May Sig, Thuận Tiến (Việt Tiến)
Bảng điện tử năng suất may – Công ty may Vĩnh Tiến (Việt Tiến)
Bảng điện tử năng suất may – Công ty May Sao Mai (Đồng Tháp) – Bàn phím bấm gọi phát âm thanh lên loa kết hợp đèn báo 4 màu yêu cầu hỗ trợ: Chuyền Trưởng – Kỹ Thuật – Cơ Điện – Công Nhân Rời Vị Trí – Hệ thống các bảng năng suất kết nối theo chuẩn RS485 với máy tính
Bảng điện tử năng suất – Công ty may May Sài Gòn 2 – Phần mềm tự động cập nhật online dữ liệu từ các bảng dưới chuyền về máy tính – Hệ thống các bảng năng suất kết nối theo chuẩn RS485 với máy tính – Báo cáo thống kê tổng hợp tự động gởi qua email và tin nhắn trên điện thoại di động – Trên bảng tương thích đèn báo 3 màu báo mức độ năng suất của từng chuyền may – Hệ thống bàn phím phát âm thanh, đèn báo 3 màu yêu cầu hỗ trợ
Bảng điện tử năng suất may – Công ty CHUTEX (China) Hệ thống bảng theo dõi năng suất 17 chuyền may kết nối máy tính theo chuẩn RS485
Bảng điện tử năng suất may – Công ty GST VINA (Korea) Hệ thống bảng hiển thị năng suất tại các chuyền may kết nối theo chuẩn RS485
Bảng điện tử năng suất may – Công Ty May Eland – Korea (Long An)
Bảng điện tử năng suất may – Công Ty May Apex – Korea (Bình Dương)
Bảng điện tử năng suất may – Công ty May J-Tex – Korea (Thủ Đức)

Showing 13–24 of 33 results