Năng lực sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Sản xuất khung màn hình led

Sản xuất khung màn hình led trong nhà
Sản xuất khung màn hình led trong nhà
Sản xuất khung cabinet màn hình led
Sản xuất khung cabinet màn hình led
Sản xuất khung cabinet màn hình led ngoài trời
Sản xuất khung cabinet màn hình led ngoài trời
Sản xuất khung thép cổng chào
Sản xuất khung thép cổng chào
Sản xuất khung Truss màn hình led di động
Sản xuất khung Truss màn hình led di động
Lắp ráp modul vào khung cabinet màn hình led
Lắp ráp modul vào khung cabinet màn hình led
Ráp nguồn điện vào Khung cabinet màn hình led
Ráp nguồn điện vào Khung cabinet màn hình led
Toàn trung sản xuất khung cabinet màn hình led
Toàn trung sản xuất khung cabinet màn hình led
Khung cabinet Outdoor tiêu chuẩn
Khung cabinet Outdoor tiêu chuẩn