Khách hàng

  • Đối tác 1

    Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cocacola Việt Nam

  • Đối tác 2

    Công Ty SANYO HA ASEAN

  • Đối tác 3

    Công Ty MERCEDES BENZ Việt Nam