Xe buýt tuyến 61: Bx Miền Tây - KCN Lê Minh Xuân - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Xe buýt tuyến 61: Bx Miền Tây – KCN Lê Minh Xuân

Xe buýt tuyến 61: Bx Miền Tây – KCN Lê Minh Xuân

Description