Xe buýt tuyến 33: Bx An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc Gia - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Xe buýt tuyến 33: Bx An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc Gia

Xe buýt tuyến 33: Bx An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc Gia

Description