Trạm thu phí Quốc Lộ 32 - Việt Trì, Phú Thọ - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Trạm thu phí Quốc Lộ 32 – Việt Trì, Phú Thọ

Trạm thu phí Quốc Lộ 32 – Việt Trì, Phú Thọ

Thi công Bảng điện tử trạm thu phí Quốc lộ 32