Trạm thu phí Cam Thịnh - Cam Ranh, Khánh Hòa - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Trạm thu phí Cam Thịnh – Cam Ranh, Khánh Hòa

Trạm thu phí Cam Thịnh – Cam Ranh, Khánh Hòa

Thi công Bảng điện tử trạm thu phí Quốc lộ 1A