PANO MÀN HÌNH LED P8 NGOÀI TRỜI - CÔNG TY CP KHOÁN SẢN BÌNH DƯƠNG (KSB) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

PANO MÀN HÌNH LED P8 NGOÀI TRỜI – CÔNG TY CP KHOÁN SẢN BÌNH DƯƠNG (KSB)

Màn hình led SMD P8 SMD Outdoor lắp đặt tại Trung tâm thương mại CitiMart Biconsi Bình Dương. Sản phẩm được Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Trung sản xuất và lắp đặt.