Màn hình led P7.62 indoor - Bộ Chỉ Huy Hải Quân Tp.HCM - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Màn hình led P7.62 indoor – Bộ Chỉ Huy Hải Quân Tp.HCM

– Vị trí lắp đặt: Phòng Hậu Cần – Bộ Chỉ Huy Hải Quân Tp.HCM

– Loại modul led: indoor 152 x 304mm, Led matrix 8 x 8 (1R1G)

Description