MÀN HÌNH LED P7 - CỬA KHẨU LAO BẢO (QUẢNG TRỊ) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

MÀN HÌNH LED P7 – CỬA KHẨU LAO BẢO (QUẢNG TRỊ)

– Màn hình Led P7.62 indoor fullcolor

– Lắp đặt tại Cửa Khẩu Quốc Tế Lao Bảo Quảng Trị

Description