MÀN HÌNH LED P3 - MICHELIA HOTEL (NHA TRANG) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

MÀN HÌNH LED P3 – MICHELIA HOTEL (NHA TRANG)

– Lắp đặt màn hình LED P3 tại Khách sạn Michelia Nha Trang

– Cung cấp màn hình led p3 tại Khách sạn TTC Hotel Michelia Nha Trang