MÀN HÌNH LED P10 (2 mặt) - KHU THI ĐẤU TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

MÀN HÌNH LED P10 (2 mặt) – KHU THI ĐẤU TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH

Toàn Trung sản xuất, cung cấp và lắp đặt Màn hình LED P10 fullcolor outdoor – 2 mặt, lắp đặt tại Trường Năng Khiếu Thế Dục Thể Thao Nguyễn Thị Định – Q8