HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CÔNG TY DONAMAY

– Giao diện hiển thị trên màn hình thay đổi linh hoạt tùy vào nhu cầu sản xuất
– Theo dõi dữ liệu tổng hợp các chuyền trên máy tính tại phòng điều hành

Description