Hệ thống LCD tại phòng điều hành, giám sát 31 chuyền may GreenVina - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Hệ thống LCD tại phòng điều hành, giám sát 31 chuyền may GreenVina

Hệ thống LCD tại phòng điều hành, giám sát 31 chuyền may, lắp đặt tại Công Ty GreenVina (Bình Dương)