HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG LCD HIỂN THỊ NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

– Hệ thống sử dụng 06 màn hình LCD PANASONIC 32″ kết nối với máy tính
– Nhân viên KCS đếm sản phẩm cuối chuyền bằng nút nhấn

Description