DỰ ÁN 400M2 MÀN HÌNH LED P10 - TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM (BÌNH DƯƠNG) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

DỰ ÁN 400M2 MÀN HÌNH LED P10 – TRƯỜNG ĐUA ĐẠI NAM (BÌNH DƯƠNG)

Màn hình led P10 ngoài trời full color, đặt tại trường đua Đại Nam Bình Dương