CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 - LED SMD 3535 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 – LED SMD 3535

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P8 – LED SMD 3535

Kích thước cabinnet: 768 x 768 mm

Description