CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 - LED SMD 2121 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 – LED SMD 2121

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P4 – LED SMD 2121

Kích thước cabinnet: 512 x 512 mm

Description