CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 - LED SMD 2121 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 – LED SMD 2121

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P3 – LED SMD 2121

Kích thước cabinnet: 576 x 576 mm

Description