CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P16 - LED DIP346 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P16 – LED DIP346

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P16 – LED DIP346

Kích thước cabinnet: 768 x 1024 mm

Description