CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P12 - LED DIP 346 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P12 – LED DIP 346

CUNG CẤP MÀN HÌNH LED P12 – LED DIP 346

Kích thước cabinnet: 960 x 1152 mm

Description