CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P6 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P6

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P6

1 cabinnet bao gồm: 9 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description