CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P5 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P5

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P5

1 cabinnet bao gồm: 16 modul, 2 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description