CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P4

1 cabinnet bao gồm: 8 modul, 1 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description