CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P10 - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

CUNG CẤP CABINET MÀN HÌNH LED P10

CUNG CẤP CABINET  MÀN HÌNH LED  P10

1 cabinnet bao gồm: 36 modul, 4 nguồn 5V-40A, 1 reseving card

Description