BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN - NHIỆT ĐỘ - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN – NHIỆT ĐỘ

BẢNG LED HIỂN THỊ THỜI GIAN – NHIỆT ĐỘ

Lắp đặt tại Công ty Toyota Đông Sài Gòn

Description