Bảng điện tử - Tòa nhà PV GAS (Nguyễn Hữu Thọ, Tp.HCM) - Màn hình led - bảng điện tử - cung cấp màn hình led - cung cấp bảng điện tử

Bảng điện tử – Tòa nhà PV GAS (Nguyễn Hữu Thọ, Tp.HCM)

Bảng điện tử P10 – 3 màu – Tòa Nhà PV-GAS Tower – 673 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM